STOOPLAW Advocaten is een onafhankelijk Antwerps advocatenkantoor dat een persoonlijke dienstverlening aanbiedt voor particulieren, kleine en grote ondernemingen en overheden.

Het kantoor werd opgericht in 2010 door Mr. Jan HUYSKENS en Mr. Katelijne VAN GEET, waarbij Mr. Geert VAN NIMMEN, Mr. Elisabeth VERHAERT, Mr. Annemie PEETERS, Mr. Katrien PACQUÉE en Mr. Nathalie VAN DE MERLEN zich door de jaren heen hebben vervoegd.

Het kantoor is centraal gelegen te Antwerpen en gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.

De aanpak van het kantoor is kleinschalig gebleven, doch professioneel.

Het persoonlijk en dynamisch contact met de cliënt, alsmede de uitstekende naam van het kantoor op de rechtbanken in het arrondissement Antwerpen en daarbuiten, zorgen ervoor dat de belangen van het cliënteel optimaal kunnen worden behartigd.

Voor deze kleinschaligheid hebben wij ook uitdrukkelijk geopteerd om de financiële kost voor de rechtzoekende niet te verhogen.

Door de zorgvuldige samenstelling van het team van STOOPLAW Advocaten kunnen wij u bovendien zowel in uw professioneel, als in uw persoonlijk leven bijstaan.

STOOPLAW Advocaten kan u bijstaan in vennootschaps-, handels-, burgerlijk-, bouw-, arbeids- en strafrecht voor wat uw beroepsmatig leven betreft.

Dit kan preventief (contracten opstellen, algemene voorwaarden nakijken), maar uw belangen worden ook verdedigd in de aanloop naar procedures (incasso van niet-betaalde facturen), evenals via daadwerkelijke bijstand bij betwistingen en/of procedures.

Maar u kan ook bij ons terecht voor al uw vragen en geschillen inzake personen- en familierecht, (echtscheidingen, regeling omtrent de kinderen, afstamming, enz.), bemiddeling in familiezaken, familiaal vermogensrecht (vereffening en verdeling na echtscheiding of na overlijden), erfrecht, bouwrecht, verkeersrecht, vermogensplanning, burgerlijke aansprakelijkheid, arbeidsrecht, strafrecht, enz.

Zijn er zaken die wij niet kunnen behandelen, dan zorgen wij voor een aanbeveling van een specialist ter zake.

Indien nodig, werken de advocaten van het kantoor in nauw overleg samen, zodat complexe dossiers in al hun facetten kunnen worden behandeld, waarbij ieders specialiteit wordt gebruikt.

De dienstverlening strekt zich uit tot het geven van adviezen, opstellen van overeenkomsten, onderhandelingen, transacties en geschillen, bijstand aan ondernemingen in moeilijkheden, zoeken naar minnelijke oplossingen, tot het voeren van procedures voor rechtbanken en arbitrale colleges.

StoopLaw Advocaten

Contacteer ons

Stoopstraat 1, bus 6
2000 ANTWERPEN
T: +32 (3) 201.22.60
F: +32 (3) 201.22.61

Al onze advocaten zijn aangesloten bij

De orde van Advocaten Antwerpen