Mr. Katelijne VAN GEET

Zij behaalde haar diploma licentiaat in de rechten aan de UA in 1985. Zij heeft haar stage gevolgd bij Mr. Leo NEELS.

Mr. Van Geet is opgenomen op de erkende lijst van schuldbemiddelaars bij de Arbeidsrechtbank. Zij wordt eveneens herhaaldelijk aangesteld door de Vrederechter als bewindvoerder over de persoon en / of de goederen van de te beschermen persoon, maar ook als voogd, dan wel als voogd van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Mr. Van Geet is tevens plaatsvervangend Vrederechter van het 3de kanton van Antwerpen.

In het gerechtelijk jaar 2012-2013 was zij bestuurslid van de Vlaamse Conferentie van de balie te Antwerpen. Zij is ook lid geweest van de Raad van de Orde van de Antwerpse balie.

Daarnaast is Mr. Van Geet ook sociaal geëngageerd (raad van bestuur VZW WITTENHOF, opvanghuis voor kans- en generatiearme vrouwen, raad van bestuur CAW DE STROMING).

Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Engels en Frans.

Specialiteiten:

  • Verbintenissenrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Verzekeringsrecht
  • Verkeersrecht
  • Voorlopig bewind
  • Huur
  • Gedwongen opname
  • Schuldbemiddeling
  • Incasso

Meer informatie over specialiteiten vindt u op de pagina Rechtstakken

Mr. Katelijne VAN GEET

Tel: 03 / 201 22 60
Email: katelijnevangeet@stooplaw.be