Mr. Katrien PACQUÉE

Mr. Katrien Pacquée is sinds 2008 ingeschreven aan de Balie van Antwerpen, nadat ze is afgestudeerd als licentiaat in de rechten (UA). Ze volgde haar stage bij Stafhouder Jozef Jespers en heeft tijdens haar stage deelgenomen aan de Pleitwedstrijd Ridder René Victor.

Van 2020 tot 2022 was ze Voorzitter van De Conferentie van de Balie te Antwerpen, waar ze het jaar voordien de functie van ondervoorzitter uitoefende en in 2012-2013 reeds deel uitmaakte van het bestuur van De Conferentie als secretaris.

Mr. Pacquée is lid van de redactieraad van Today’s Lawyer, een juridisch tijdschrift voor en door ondernemende en hedendaagse advocaten.

Sedert 2022 zetelt zij als verkozen lid in de Raad van de Orde van Advocaten van Balie Antwerpen en is ze verantwoordelijk voor o.a. opleidingen en permanente vorming.

Specialiteiten:

  • Familierecht
  • Verkeersrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Incasso
  • Huurrecht

Meer informatie over specialiteiten vindt u op de pagina Rechtstakken

Mr. Katrien PACQUÉE

Tel: 03 / 201 22 60
Email: katrien.pacquee@stooplaw.be