Mr. Katrien PACQUÉE

Zij behaalde haar diploma licentiaat in de rechten in 2008 (UA) en volgde haar stage bij wijlen Stafhouder Jozef JESPERS, waar ze een brede opleiding heeft genoten en zich heeft verdiept in het aansprakelijkheidsrecht, familierecht en familiaal vermogensrecht.

Nadien heeft ze die kennis verder uitgebouwd en heeft ze zich voornamelijk gespecialiseerd in het notarieel aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Tijdens haar stage heeft ze deelgenomen aan de pleitwedstrijd Ridder René Victor, met als pleitcoach Mr. Raymond EUGENE.

Mr. Pacquée behaalde tevens een diploma in repertoirestudie, woordkunst, toneel en piano in de muziek- en woordacademie in Wijnegem.

Zij is ook lid geweest van het bestuur van De Conferentie van de balie te Antwerpen tijdens het gerechtelijk jaar 2012-2013.

Tijdens het gerechtelijk jaar 2019-2020 is zij Ondervoorzitter van De Conferentie van de Balie Provincie Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Mr. Pacquée spreekt vlot Nederlands, Engels en Frans.

Specialiteiten:

  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Notariële aansprakelijkheid
  • Verzekeringsrecht
  • Verbintenissenrecht (incl. huur, etc.)
  • Familierecht
  • Familiaal vermogensrecht
  • Incasso
  • Verkeersrecht

Meer informatie over specialiteiten vindt u op de pagina Rechtstakken

Mr. Katrien PACQUÉE

Tel: 03 / 201 22 60
Email: katrien.pacquee@stooplaw.be